Dissipline

Om dissipline te handhaaf is vir meeste ouers die heel slegste deel van ouerskap.¬† Tog is dit uiters belangrik in ons taak om ons kinders in gesonde, gebalanseerde, onafhanklike volwassenes te ontskep. ¬†Soos wat kinders ouer word is daar voortdurend ‘n...