Ek is terloops Afrikaans en doen graag speel-terapie sessies, skolastieseevaluerings en terugvoer van resultate in my moedertaal.

Dit is uiters belangrik dat kinders getoets word in die taal waarin hulle onderrig ontvang – en natuurlik ‘n groot bonus as hulle hul onderrig ontvang in hul huistaal.