Kinder veiligheid

As ‘n sielkundige werk ek met kinders met uiteenlopende agtergronde en omstanghede en is bekommerd oor die skerp toename in angsvlakke wat ek onlangs in kinders merk.  Ek glo daar is ‘n dubbele rede vir hierdie toename: Die hoee misdaad syfer in Suid – Afrika kan nie...