Dissipline

Om dissipline te handhaaf is vir meeste ouers die heel slegste deel van ouerskap.  Tog is dit uiters belangrik in ons taak om ons kinders in gesonde, gebalanseerde, onafhanklike volwassenes te ontskep.  Soos wat kinders ouer word is daar voortdurend ‘n mags-verskuiwing in die ouer-kind verhouding en ouers moet hul dissipline styl gedurig hiervoor aanpas. […]

Read More

Alternatiewe gesinne

Alternatiewe Gesinne Die alternatiewe gesin het in Suid-Afrika die norm geword en die tradisionele prentjie wat vir baie van ons voorgeskryf word van ‘n mamma, pappa en 2 kinders is selde werklikheid. SAIRA (South African Institute of Race Relations)berig dat slegs 33% van Suid Afrikaanse kinders groot word in ‘n tradisionele gesin met twee ouers. […]

Read More

Expresso video 3: Why do children become bullies?

Bullying is a serious problem and as a society we often react with great empathy to the child who is being bullied.  But what if your child is the bully? Children bully others for a variety of reasons.  Surprisingly when we talk to bullies we often find that they themselves suffer from a low self-esteem […]

Read More

Expresso video 2: How to address bullying

In this video I chat to Expresso’s Elana Afrika-Bredenkamp on how parents should address bullying. It is absolutely vital that parents get involved if they know or suspect that their child is being bullied, but how they go about doing so is important:  keep in mind that your child is most likely already feeling embarrassed […]

Read More
To Top
Skip to toolbar