How to help children with Selective Mutism

Children with selective mutism are physically capable of speaking, but do not speak in specific situations or to specific people. For more information on Selective Mutism and how it presents in children, read this article: http://www.childpsych.co.za/barriers-to-learning/selective-mutism/ Selective Mutism (SM) is a debilitating disorder and may have a very negative impact on a child’s daily functioning in […]

Read More

Vervroegde puberteit

Vervroegde puberteit verwys na die verskynsel waar ‘n kind se liggaam op ‘n te vroee ouderdom in ‘n volwasse liggaam begin verander.  Dit kan met meisies sowel as seuns gebeur, maar meisies is 10 keer meer waarskynlik om aan vervroegde puberteit te lei as seuns. Met normale aanvang van puberteit vind veranderinge in biologiese, psigiese […]

Read More

Dissipline

Om dissipline te handhaaf is vir meeste ouers die heel slegste deel van ouerskap.  Tog is dit uiters belangrik in ons taak om ons kinders in gesonde, gebalanseerde, onafhanklike volwassenes te ontskep.  Soos wat kinders ouer word is daar voortdurend ‘n mags-verskuiwing in die ouer-kind verhouding en ouers moet hul dissipline styl gedurig hiervoor aanpas. […]

Read More
To Top