Hanteringsvaardighede vir kinders

Hanteringsvaardighede Hanteringsvaardighede is die gereedskap wat ons vir ons kinders kan bied om uitdagings in die toekoms suksesvol aan te pak.   Om van ‘n vroee ouderdom af al hanteringsvaardigehe en probleem oplossing te beoefen is amper soos “gewig-optel oefeninge” vir die brein.  Elke keer wat jy ‘n probleem oplos of hanteringsvaardighede in ‘n moeilike situasie […]

Read More

Dissipline

Om dissipline te handhaaf is vir meeste ouers die heel slegste deel van ouerskap.  Tog is dit uiters belangrik in ons taak om ons kinders in gesonde, gebalanseerde, onafhanklike volwassenes te ontskep.  Soos wat kinders ouer word is daar voortdurend ‘n mags-verskuiwing in die ouer-kind verhouding en ouers moet hul dissipline styl gedurig hiervoor aanpas. […]

Read More

Alternatiewe gesinne

Alternatiewe Gesinne Die alternatiewe gesin het in Suid-Afrika die norm geword en die tradisionele prentjie wat vir baie van ons voorgeskryf word van ‘n mamma, pappa en 2 kinders is selde werklikheid. SAIRA (South African Institute of Race Relations)berig dat slegs 33% van Suid Afrikaanse kinders groot word in ‘n tradisionele gesin met twee ouers. […]

Read More

Teenage Pregnancy

I was recently invited by Radio 786 to talk about the worrying phenomenon of teenage pregnancy in our schools and communities.   Listen to the full interview here: Teenage Pregnancy 130217 Pt 2 Anel AnnandaleAnel Annandale is a prominent Educational Psychologist with a passion for early childhood development and a special interest in neuropsychology. She […]

Read More

Girls and Maths

I chatted with Cape Talk’s Terence Mentor last week about how girls perceive their Maths abilities.  Research has found that Girls generally tend to rate their abilities lower than than of boys, even if they are equally good.  Where does this skewed perception come from and what can we do about it?   Listen to […]

Read More
To Top
Skip to toolbar