Emosionele stabiliteit in kinders

Ons het almal emosies – en ons sal hul altyd he – daarom is dit baie belangrik om na emosionele stabiliteit te strewe. Die uiteindelike doel van ouerskap is om jou kind te help en te lei sodat hy eendag ‘n gelukkige, gebalanseerde, onafhanklike volwassene kan wees en gesien uit hierdie perspektief is dit belangrik […]

Read More

Hanteringsvaardighede vir kinders

Hanteringsvaardighede Hanteringsvaardighede is die gereedskap wat ons vir ons kinders kan bied om uitdagings in die toekoms suksesvol aan te pak.   Om van ‘n vroee ouderdom af al hanteringsvaardigehe en probleem oplossing te beoefen is amper soos “gewig-optel oefeninge” vir die brein.  Elke keer wat jy ‘n probleem oplos of hanteringsvaardighede in ‘n moeilike situasie […]

Read More

Dissipline

Om dissipline te handhaaf is vir meeste ouers die heel slegste deel van ouerskap.  Tog is dit uiters belangrik in ons taak om ons kinders in gesonde, gebalanseerde, onafhanklike volwassenes te ontskep.  Soos wat kinders ouer word is daar voortdurend ‘n mags-verskuiwing in die ouer-kind verhouding en ouers moet hul dissipline styl gedurig hiervoor aanpas. […]

Read More
To Top
Skip to toolbar